رقابت‌های لیگ برتر كشتی آزاد از دوشنبه هفته آینده(دوم آذر) آغاز می‌شود. مرحله نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال مسابقات نیز ۲۸ دی به صورت متمركز برگزار می‌شود كه محل برگزاری رقابت های روز نهایی در پایان دور رفت اعلام خواهد شد.

برنامه دور رفت و برگشت لیگ برتر كشتی آزاد به ترتیب زیر است:

● هفته اول دور رفت

گروه: A - دوشنبه - دوم آذر

گاز مازندران- شركت ماكیان بروجرد در ساری

شهدای نیروی زمینی ارتش- صنایع و معادن استان همدان در تهران

گروه: B

راه‌آهن خراسان- منتخب ملایر در مشهد

رشد دانه گرگان - نفت تهران در گرگان

● هفته دوم دور رفت

گروه: A - دوشنبه ۹ آذر

گاز مازندران- صنایع و معادن استان همدان در ساری

شركت ماكیان بروجرد- شهدای نیروی زمینی ارتش در بروجرد

گروه: B

راه‌آهن خراسان رضوی- نفت تهران در مشهد

منتخب ملایر- رشددانه گرگان در ملایر

● هفته سوم دور رفت

گروه: A - دوشنبه ۱۶ مرداد

شهدای نیروی زمینی ارتش- گاز مازندران در تهران

صنایع و معادن استان همدان- شركت ماكیان بروجرد در همدان

گروه: B

رشددانه گرگان – راه‌آهن خراسان رضوی در گرگان

نفت تهران- منتخب ملایر در تهران

● هفته اول دور برگشت

گروه: A - دوشنبه ۲۳ آذر

شركت ماكیان بروجرد- گاز مازندران در بروجرد

صنایع و معادن استان همدان- شهدای نیروی زمینی ارتش در همدان

گروه: B

منتخب ملایر - راه‌آهن خراسان در ملایر

نفت تهران - رشددانه گرگان در تهران

● هفته دوم دور برگشت

گروه: A - دوشنبه ۱۴ دی

صنایع و معادن استان همدان- گاز مازندران درهمدان

شهدای نیروی زمینی ارتش - شركت ماكیان بروجرد در تهران

گروه: B

نفت تهران - راه‌آهن خراسان در تهران

رشددانه گرگان - منتخب ملایر در گرگان

● هفته سوم دور برگشت

گروه: A - دوشنبه ۲۱ دی

گاز مازندران - شهدای نیروی زمینی ارتش در ساری

شركت ماكیان بروجرد - صنایع و معادن استان همدان در بروجرد

گروه: B

راه‌آهن خراسان رضوی - رشددانه گرگان در مشهد

منتخب ملایر - نفت تهران در ملایر