تورنمنت كشتی آزاد "شیكاگو كاپ" در آمریكا برگزار می‌شود و تیم‌های منتخب روسیه و آمریكا به صورت تیم به تیم با یكدیگر مسابقه دادند. در این دیدار، روسیه مسابقه را چهار – سه از میزبان خود برد و این در حالی بود كه نفرات شاخص خود را به همراه نداشت.

آنزور اوریشف نفر سوم وزن ۸۴ كیلوگرم روسیه و نریمان اسرافیلوف قهرمان سال ۲۰۰۸ جوانان جهان شاخص‌ترین نفرات روسیه در این مسابقه بودند.

در آن سو، آمریكا چند مهره اصلی خود مانند ترول دلاگنف نفر سوم وزن ۱۲۰ كیلوگرم جهان و برادزان پالسون را در تركیب داشت.

● نتیجه انفرادی این مسابقه به ترتیب زیر است:

روسیه ۴ – آمریكا ۳

۵۵ كیلوگرم: نریمان اسرافیلوف ۳ – دنی فلیكس یك

۶۰ كیلوگرم: ولادیمیر ولیموف ۳ – كلمن اسكات صفر

۶۶ كیلوگرم: آرسن مایروف ۵ – ترنت پالسون ۱۶

۷۴ كیلوگرم: رشید قربان‌اف صفر – تریویس پالسون ۲

۸۴ كیلوگرم: آنزور اوریشف ۳ – كارل فرونهوفر صفر

۹۶ كیلوگرم: ماگومد ماگومداف ۳ – اندی هروات صفر

۱۲۰ كیلوگرم: آلن چاریكایف ۳ – ترول دلاگنف ۵