درحالی که قرار بود نفت تهران با به خدمت گرفتن مربیان تیم ملی و کشتی گیران شاخص وارد لیگ برتر کشتی آزاد شود، مسئولین این تیم در اقدامی غیر منتظره طی نامه ای رسمی به فدراسیون کشتی کناره گیری خود را از رقابت های لیگ برتر را اعلام کردند.

عمده دلیل کناره گیری نفتی ها به خاطر نابسامانی در قوانین و تصمیم گیری های لیگ و مشکلاتی بوده که در جذب کشتی گیران و گرفتن رضایت نامه آنها مواجه شده است.

به طور حتم غیبت نفت ضربه سنگینی به لیگ برتر کشتی آزاد خواهد زد و کشتی گیرانی هم که قرار بود برای این تیم کشتی بگیرند با مشکل مواجه خواهند شد.

کناره گیری نفت که سابقه قهرمانی در لیگ را هم دارد، نمی تواند خبر خوبی برای فدراسیون کشتی باشد.