۱۵ تیم در لیگ های برتر كشتی آزاد و فرنگی شركت كردند كه از هشت تیم رشته آزاد، سه تیم برای اولین بار تشكیل می‌شوند و در كشتی فرنگی از بین هفت تیم شركت كننده شش تیم برای اولین بار وارد این مسابقات شده‌اند.

● گروه‌بندی لیگ های برتر كشتی به ترتیب زیر است:

▪ لیگ برتر آزاد "جام شهدا":

گروه A :

گاز مازندران، صنایع و معادن استان همدان، شهدای نیروی زمینی ارتش و ماكیان بروجرد

گروه B:

راه‌آهن خراسان، نفت تهران، رشددانه گلستان و منتخب ملایر

▪ لیگ برتر كشتی فرنگی"جام خلیج فارس":

گروه A:

گاز كرمانشاه، راه‌آهن لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی و آنزان ایذه

گروه B:

سونی تهران، شهدای نیروی زمینی ارتش ، گاز اردبیل