در نشست كمیته لیگ فدراسیون كشتی و قرعه‌كشی این رقابت‌ها دو تصمیم‌گیری مهم كه مورد بحث تیم‌ها بود به رای‌گیی گذاشته شد كه درمورد استفاده تیم‌ها از بیش از دو ملی‌پوش، هفت رای مخالف و یك رای موافق داده شد تا این قانون پابرجا مانده و هر تیم تنها دو ملی‌پوش داشته باشد.

هم‌چنین بحث حضور كشتی‌گیران شهرستانی در تیم‌های غیر استان خود مطرح شد كه در این خصوص هم رای‌گیری شد.

در نهایت با پنج رای موافق و سه رای مخالف تصویب شد كه كشتی‌گیران بدون رضایت نامه از هیات استان خود حق حضور در تیم‌های دیگر را ندارند.