با اعلام زمان پایانی ثبت قراردادهای تیمهای شركت كننده در لیگ برتر كشتی آزاد، عصر شنبه تیم گاز مازندران قرارداد نفرات خود را در هیأت كشتی به ثبت رساند. اسامی نفرات جذب شده به قرار ذیل است:وزن ۵۵ كیلوگرم: مهران رضازاده، وزن ۶۰ كیلوگرم: سعید احمدی و تقی داداشی، وزن ۶۶ كیلوگرم: مهدی تقوی، وزن ۷۴ كیلوگرم: سعید توكل، وزن ۹۶ كیلوگرم: اباذر اسلامی و وزن ۱۲۰ كیلوگرم: فردین معصومی و حسن رحیمی