تیم كشتی فرنگی تهران در حالی نایب قهرمان مسابقات جوانان كشور شد كه یكی از ۲ مدال طلای این استان را كشتی گیر كردستانی به دست آورد. در این خصوص شنیدیم كه «سامان عزیزی» كشتی گیر وزن ۸۴ كیلوگرم سنندجی در مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی كشور جوانان در تركیب تیم تهران به میدان رفت كه توانست با شكست تمام رقبایش به مقام قهرمانی برسد. عزیزی در حالی این مدال طلای با ارزش را نصیب تیم تهران كرد كه اهل سنندج و شاگرد جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی كشتی فرنگی است و این سوال وجود دارد كه چرا این كشتی گیر برای استان خود كشتی نگرفته است. اگر مدال طلای سامان عزیزی برای تیم تهران به دست نمی آمد تهران از نایب قهرمانی به رده چهارم سقوط می كرد. جالب آنكه در مسابقه فینال عزیزی، بیشتر طرفدار كردستانی برای او حرص و جوش می زدند و به تشویقش می پرداختند تا این كه تهرانی ها بخواهند این كار را انجام دهند.