بنابر اعلام فدراسیون كشتی اعضای هیأت ژوری در مسابقات كشتی آزاد نوجوانان قهرمانی كشور به شرح ذیل اعلام شد:«علی اكبر طهماسبی» به عنوان سرپرست فنی،«رحیم عظیمی» به عنوان عضو هیأت ژوری (داور بازنشسته) و «احمد حاج آقاپور» به عنوان ارزشیاب داوری. گفتنی است؛ این رقابت ها طی روزهای ۲۱ لغایت ۲۲ آبان ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.