بنابر اعلام كمیته لیگ فدراسیون كشتی دیروز آخرین فرصت تیمها برای تكمیل قراردادهای اولیه در نظر گرفته شده بود كه متقاضیان حضور در لیگ باید نام كشتی گیر، یك مربی و یك سرپرست را به ثبت رسانده باشند. این در حالی است كه هنوز برخی تیمها نسبت به این مسأله اقدام نكرده و یا اینكه تعداد قراردادهای ثبتی آنها به حد نصاب نرسیده است. با این وجود امروز(دوشنبه) جلسه هماهنگی لیگ امسال و قرعه كشی مسابقات با حضور نمایندگان تام الاختیار باشگاه هاوسرمربیانش در خانه كشتی برگزار خواهد شد. گفتنی است؛ رقابتهای كشتی آزاد و فرنگی ۲۵ آبان ماه آغاز خواهد شد.