در مسابقات كشتی فرنگی جوانان كشور باز هم كشتی گیران مشكوك به صغر سن به چشم می خوردند.صغر سن یكی از مشكلات بزرگ در ورزش ایران به حساب می آید كه مبارزه با آن و قرارگرفتن ورزشكاران در رده سنی واقعی خود كاری بسیار دشوار است. در مسابقات كشتی فرنگی جوانان كشور كه در شیراز با برتری مقتدرانه خوزستان به پایان رسید، برخی كشتی گیران به چشم می خوردند كه هر فردی به سختی باور می كرد كه آنها هنوز در رده جوانان باشند و دست به تقلب نزده اند. حضور برخی از این كشتی گیران تعجب مربیان را برانگیخته بود. گفتنی است؛ برای واقعی بودن سن كشتی گیران در رده های جوانان و نوجوانان كافی است در یك مسابقه كشوری یا انتخابی تیم ملی شناسنامه تمام نفرات شركت كننده توسط مسئولین فدراسیون كنترل شود كه در آن هنگام تعداد شناسنامه های «المثنی» نشان خواهد داد تا چه حد این مسابقات واقعی است و كشتی گیران با سن واقعی خود مسابقه می دهند.