محمد بنا با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه هایی که پیش رو داریم از جمله رقابتهای انتخابی جام تختی، جام جهانی در ارمنستان و رقابتهای بین المللی یادگارامام(ره) که در دی و بهمن ماه برگزار می شود، اردوهای تیم ملی از اواخر دیماه آغاز می شود و بر این اساس لیگ کشتی نیز باید در اواسط دی ماه به پایان برسد.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: به شخصه برای موفقیت تیم ملی از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنم، اما این را می دانم که موفقیت در رقابتهای جهانی و کسب عنوان نایب قهرمانی، حاصل زحمات تمامی مربیان سازنده و بی ادعا سراسر کشوراست.

وی تاکید کرد: برای هر مسابقه ای که پیش رو داریم یک تیم ملی خواهیم داشت بنابراین هر کشتی گیری که بتواند در مسابقات مختلف موفق شود به اردوی تیم ملی دعوت می شود و توانایی یک کشتی گیر، ملی پوش آن وزن را مشخص می کند.

بنا در پایان خاطرنشان کرد: درسال آینده مسابقات زیاد و سنگینی را پیش رو داریم و باید در یک زمان چند تیم آماده داشته باشیم و برای حفظ مقام نایب قهرمانی سال گذشته نیازمند برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری بسیار زیاد هستیم.