كمیته‌ی لیگ فدراسیون كشتی اعلام كرد زمان ثبت قرارداد كشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر كشتی آزاد و فرنگی تا پایان وقت اداری روز یك‌شنبه ۱۷ آبان ماه تمدید شد.

هم‌چنین برای حضور تیم‌ها در رقابت‌های لیگ برتر كشتی، حضور نماینده‌ی تام‌الاختیار باشگاه در روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه در جلسه‌ی هماهنگی تیم‌ها در محل خانه‌ی كشتی الزامی بوده و باید علاوه بر واریز مبلغ ۱۰ میلیون تومان ورودیه در رشته كشتی آزاد و ۸ میلیون تومان ورودیه در رشته كشتی فرنگی، قرارداد ۱۰ كشتی‌گیر به همراه مربی و سرپرست نیز در این كمیته ثبت شده باشد.

این درحالی است كه هنوز هیچ تیمی برای حضور در لیگ برتر با كشتی‌گیران قرارداد نبسته است.