در پایان روز نخست رقابت های كشتی فرنگی جوانان قهرمانی كشور كه در سالن دستغیب شیراز در حال برگزاری است، نفرات برتر ۴ وزن نخست مشخص شدند. اسامی نفرات برتر این ۴ وزن به شرح ذیل است:

۵۰كیلوگرم: ۱- ابراهیم ترنج مهرگان (خوزستان) ۲- رامین باستانی (تهران) ۳- بهبود پوراسكندر (اردبیل)

۴-حمیدرضا خامسی (لرستان) ۵- هادی روحی (خراسان شمالی) و شهاب اسدی (كرج)

۶۰ كیلوگرم: ۱- وحید باباجعفری (خوزستان) ۲- سید فاضل یعقوبی (فارس ب) ۳- وحید خواجه نادری (فارس الف) ۴- ابراهیم حكیم شرف (سیستان و بلوچستان) ۵- امید یارمرادی (كرمانشاه) ۶- محمد رحمانی (مازندران)

۷۴كیلوگرم: ۱- مهدی حویزی (خوزستان) ۲- حسین نوروزی (فارس ب) ۳-هادی علیزاده پورنیا (قم) و ۴-وحید بیدار (اردبیل) ۵- یوسف حسینی (كرمانشاه) ۶- حسین نوری (كرج)

۹۶كیلوگرم: ۱- مجتبی ممی زاده (اردبیل) ۲- مجید دیوسالار (مازندران) ۳- فرید قاسمی (آذربایجان شرقی) و ۴-شهاب قوره جیلی (تهران) ۵- مهرداد بایندور (فارس الف) ۶- پیمان بارون زاده (خوزستان)