با تصمیم كادر فنی تیم ملی ۶ كشتی‌گیر جدید به مرحله‌ اول اردوی تیم ملی كشتی آزاد جوانان دعوت شدند.

علیرضا فكورساده (توابع تهران) و عارف محمدزاده (مازندران) در وزن ۵۰، محمد كوخائی (ایلام) در ۵۵ ، اكبر فرج‌زاده (اردبیل) در ۶۰ ، حسین‌مهدی عظیمی (قزوین) در ۸۴ وعارف تنها (توابع تهران) در ۹۶ كیلوگرم ۶ كشتی‌گیر جوان دعوت شده به مرحله اول اردوی تیم ملی كشتی آزاد جوانان هستند كه از روز جمعه ۱۵ آبان ماه به مدت ۱۵ روز در خانه‌ كشتی تهران برگزار می‌شود.