آرمن نازاریان دارنده ۱۱ مدال كشتی فرنگی جهان و المپیك از بلغارستان كه به تازگی كشتی را كنار گذاشته است، در كلاس مربیگری فیلا در ارمنستان به عنوان مدرس شركت كرد و فنون كشتی فرنگی را آموزش داد.

نازاریان كه یك كشتی‌گیر ارمنی است، پس از تغییر ملیت اكثر مدال‌هایش را در قالب كشور بلغارستان بدست آورد. المپیك پكن آخرین حضور نازاریان در كشتی بود.لئون جلفالكیان و سركسیان دو قهرمان المپیك از ارمنستان از جمله مدرسان این كلاس در بخش عملی بودند.