نخستین مرحله از اردوی تیم ملی كشتی آزاد جوانان از ۱۵ آبان آغاز می‌شود كه مجید خدایی سرمربی تیم ملی جوانان به همراه قدرت پوركریمی از تهران، علی شكری‌پور از مازندران و حسین نعیمایی از مازندران كادرفنی را تشكیل می‌دهند و سیدعلی‌اكبر حیدری از تهران هم مانند گذشته به عنوان سرپرست كنار تیم خواهد بود.