مراسم تحلیف اعضای هیات منصفه مطبوعات روز گذشته در شرایطی برگزار شد که دیگر خبری از حضور فاطمه کروبی و حجت الاسلام دعاگو در ترکیب این هیات نبود. هرچند این دو چهره منتقد سابقه طولانی در هیات منصفه مطبوعات داشتند اما به یکباره از اعضای هیات منصفه کنار گذاشته شدند.

اگرچه مقامات مسوول حذف این دو چهره منتقد را سیاسی ندانستند اما صاحبنظران معتقدند خالی شدن هیات منصفه از حضور گرایش ها و سلیقه های مختلف سیاسی شائبه سیاسی بودن آن را قوت می بخشد، علی الخصوص که شرایط فعلی مطبوعات منتقد چندان مطلوب نیست.به هر حال روز گذشته حبیب الله عسگراولادی عضو هیات منصفه هرچند بدون اینکه اسمی از کنارگذاشته شدگان بیاورد، گفت افرادی که اسم شان در این دوره مطرح نشد ما را مقداری نگران کرد اما بلافاصله افزود؛ با توضیحاتی که برای تعیین اعضای جدید ارائه شد مقداری نگرانی ما برطرف شد زیرا هیچ تنشی در میان اعضای هیات منصفه وجود نداشت و با اینکه با سلیقه های مختلف دور هم جمع شده بودیم ولی در چارچوب کار کردیم و در مجموع با یکدیگر همفکری داشتیم.

البته عسگراولادی توضیح نداد چه توضیحاتی داده شده که به گفته وی نگرانی اش را برطرف کرده است.عسگراولادی در ادامه خاطرنشان کرد؛ ما نهادی نیستیم که در خارج از دادگاه رسمیتی داشته باشیم بلکه رسمیت ما در خود دادگاه است و هیات منصفه از ابتدای شروع رسیدگی تا پایان شور برای رسیدگی به یک پرونده حضور پیدا می کرد. در دوره های قبل تصوراتی وجود داشت و دوستان در بیرون از دادگاه موضع گیری می کردند در حالی که ما نهادی در درون دادگاه هستیم. وی گفت؛ ما هنگامی که در دادگاه حضور می یابیم نماینده قانون و نماینده شخص نیستیم بلکه نماینده عرف هستیم، رئیس دادگاه نماینده قانون و نماینده مدعی العموم نماینده شرع است ولی ما نماینده عرف هستیم. بنابراین ما در جلسات دادگاه فقط گوش هستیم و سوال و جوابی که میان حاضران در جلسه دادگاه مطرح می شود را گوش می دهیم و در نهایت در جلسه شور صحبت می کنیم که آیا متهم درباره اتهام مطرح شده در پرونده مجرم است یا خیر؟وی همچنین از مجلس و قوه قضائیه خواست جرم سیاسی را تعریف کنند و در ادامه افزود؛ تجربه ما در این هیات منصفه باید مقدمه یی باشد برای هیات منصفه یی که برای جرم سیاسی وجود خواهد داشت.از سوی دیگر رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور روز گذشته با اشاره به تعیین اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات گفت؛ توانستیم جامعیت هیات منصفه را حفظ کنیم و هر فرد نماینده قشری از جامعه است.رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه افزود؛ ما حتی یک نفر را به عنوان کسی که نماینده حزب باشد تعیین نکردیم بلکه از صنوف مختلف اعضا را تعیین کرده ایم. اعضای این دوره بدون در نظر گرفتن مسائل خاصی که مطرح شد انتخاب شدند. وی در ادامه گفت؛ اگر قانون محکم تر و قوی تر باشد اما بستری برای اجرا نباشد و افکار عمومی آن را نپذیرد، قانون اجرا نخواهد شد.