● تأثیرگذارترین بازیكنان

۱-لیونل مسی۶۵: امتیاز (بارسلونا)

۲- كریس رونالدو: ۶۴ امتیاز (منچستریونایتد)

۳- فرانك لمپارد: ۵۹ امتیاز (چلسی)

۴- فرانك ریبری: ۵۹ امتیاز (بایرن مونیخ)

۵- استیون جرارد: ۵۹ امتیاز (لیورپول)

۶- جان اوشی: ۵۷ امتیاز (منچستریونایتد)

۷- میروسلاو كلوزه: ۵۲ امتیاز (بایرن مونیخ)

۸- ژاوی: ۵۱ امتیاز (بارسلونا)

۹- ادوین ون درسار: ۵۰ امتیاز (منچستریونایتد)

۱۰- جان تری: ۴۹ امتیاز (چلسی)

● بهترین گلزنان:

۱- لیونل مسی: ۸ گل (بارسلونا)

۲- استیون جرارد: ۷ گل (لیورپول)

۳- میروسلاو كلوزه: ۷ گل (بایرن مونیخ)

۴- لیساندرو: ۶ گل (پورتو)

۵- دل پیه رو: ۵ گل (یوونتوس)

۶- كریم بنزما: ۵ گل (لیون)

۷- تیه ری آنری: ۵ گل (بارسلونا)

۸- رابین ون پرسی: ۵ گل (آرسنال)

● بیشترین كارت زرد:

۱- تورستن فرینگس: ۵ كارت زرد (وردربرمن)

۲- كریس: ۵ كارت زرد (لیون)

۳- جونینیو: ۵ كارت زرد (لیون)

۴- برانداو: ۴ كارت زرد (شاختار)

۵- اوگن تریكا: ۴ كارت زرد (كلوج)

۶- آنری خاگوش: ۴ كارت زرد (باته)

۷- محمد سیسوكو: ۴ كارت زرد (یوونتوس)

۸- لوئیز پره آ: ۴ كارت زرد (آتلتیكومادرید)

۹- پاول گولانسكی: ۳ كارت زرد (استوا)

۱۰- دكو: ۳ كارت زرد (چلسی)

● شوتزن ترین بازیكنان

۱- كریستیانو رونالدو: ۳۲ شوت در چهارچوب (منچستریونایتد)

۲- لیساندرو: ۲۳ شوت در چهارچوب (پورتو)

۳- فرانك لمپارد: ۱۸ شوت در چهارچوب (چلسی)

۴- آلكس دل پیه رو: ۱۶ شوت در چهارچوب (یوونتوس)

۵- تیه ری آنری: ۱۵ شوت در چهارچوب (بارسلونا)

۶- رابین ون پرسی: ۱۵ شوت در چهارچوب (آرسنال)

۷- وین رونی۱۵: شوت در چهارچوب (منچستریونایتد)

۸- لوكا تونی: ۱۴ شوت در چهارچوب (بایرن مونیخ)

۹- لورنته: ۱۳ شوت در چهارچوب (ویارئال)

۱۰- دروگبا: ۱۳ شوت در چهارچوب (چلسی)

● بیشترین تعداد آفساید

۱- امانوئل آدبایور: ۲۳ بار (آرسنال)

۲- كریم بنزما: ۱۶ بار (لیون)

۳- وانگلیس مانتزیوس: ۱۵ بار (پاناتینایكو)

۴- میركو وچینیچ: ۱۴ بار (رم)

۵- لوكا تونی: ۱۴ بار (بایرن)

۶- نیكولاس آنلكا: ۱۲ بار (چلسی)

۷- اسماعیل بانگورا: ۱۱ بار (دیناموكیف)

۸- پاول پوگرنیاك: ۱۱ بار (زنیت)

۹- كریس رونالدو: ۱۱ بار (منچستریونایتد)

۱۰- براندوآ: ۹ بار (شاختاردونتسك)

● بیشترین خطای انجام شده روی بازیكنان

۱- فرانك ریبری: ۳۶ بار

۲- كریستیانو رونالدو: ۳۶ بار

۳- آندرس اینی یستا: ۳۱ بار

۴- لوكا تونی: ۳۰ بار

۵- چاما: ۲۷ بار

۶- میلوسكی: ۲۶ بار

۷- هالك: ۲۵ بار

۸- لیساندرو۲۵: بار

۹- ماركوس سنا: ۲۴ بار

۱۰- الكس دل پیه رو: ۲۴ بار

● خشن ترین بازیكنان:

۱- خاویر ماسچرانو: ۳۰ خطا (لیورپول)

۲- دانیل آلوز: ۳۰ خطا (بارسلونا)

۳- مانتزیوس: ۲۴ خطا (پاناتینایكو)

۴- الكس دل پیه رو: ۲۴ خطا (یوونتوس)

۵- الكساندرو سونگ: ۲۳ خطا (آرسنال)

۶- آلوارو آربه لوآ: ۲۳ خطا (لیورپول)

۷- جان ماكون: ۲۲ خطا (لیون)

۸- جری تولالان: ۲۲ خطا (لیون)

۹- جان اوبی میكل: ۲۲ خطا (چلسی)

۱۰- دنیلسون: ۲۲ خطا (آرسنال)