بحران اقتصادی سبب رونق صنعت دوچرخه سازی شده است، به‌طوریکه فروش دوچرخه ۳۰۰ درصد بیشتر از خودرو است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، باوجود بحران مالی جهانی صنعت ساخت دوچرخه از این بحران در امان مانده است و رونق دارد.

میزان فروش دوچرخه در جهان در سال گذشته سه برابر میزان فروش خودرو بود که این نسبت بی‌سابقه است. این وضعیت نشان دهنده رغبت بیشتر مردم به "دوچرخه" بجای "چهارچرخه" است.

شماری از کارخانه‌های بزرگ ساخت دوچرخه در جهان در تایوان قرار دارند.

استفاده از دوچرخه در جهان سیر صعودی دارد. اقتصاد تایوان نیز از بحران اقتصادی جاری متاثرشده بطوریکه میزان صادرات ان در سال گذشته با کاهش چهل درصدی همراه بود اما صنعت ساخت دوچرخه رونق داشت.

افزایش قیمت سوخت در جهان و نگرانی مصرف کنندگان سبب افزایش اقبال به دوچرخه شده است.

شرکت بزرگ دوچرخه سازی تایوان موسوم به جایِنت (Giant) سال گذشته بهترین عملکرد را در سابقه فعالیتش داشت بطوریکه میزان فروش آن پنجاه درصد افزایش یافت.

در واقع بحران اقتصادی به نفع صنعت خودروسازی تایوان تمام شده است.