خسارتهای محقق شده ناشی از بلایای طبیعی در طی سال ۲۰۰۸، یک بار دیگر اهمیت سرنوشت ساز تحقیقات پیرامون ریسک را برای صنعت بیمه نشان داد. بر اساس بررسی منتشره در روز نهم اسفند سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت، متخصصین ریسکهای طبیعی بررسی عمیقی را در مورد طوفان «ایکه» انجام داده اند. این طوفان با خسارتی معادل ۱۵ میلیارد دلار، بزرگترین بلای طبیعی در سال ۲۰۰۸ بود.

طوفان «ایکه» بسیاری از کشورهای حوزۀ دریای کارائیب، ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا را در نوردید. اگر چه این طوفان تا زمان رسیدن به کانادا ضعیفتر شد، با این وجود یکصد و شصت و هشت کشته بر جای گذاتش. طوفان «ایکه» چند ویژگی بارز داشت:

• اساساً به علت حوزۀ وسیعی که طوفان «ایکه» پوشش داد، بزرگترین توان تخریبی را در بین طوفانهای استوائی ثبت شده در اقیانوس اطلس شمالی در بر داشت. این عامل به عنوان نیروی جنبشی یکپارچه شناخته شده است و بر اساس سرعت و ابعاد تندباد محاسبه می شود.

• مقیاس گستردۀ تندباد، باعث خیزش بزرگ آن در خلیج مکزیک شد. در کل، پنجاه سکوی نفتی نابود شدند و یکصد سکو گزارش خسارتی کمتر از خسارت شدید را گزارش کردند. باریکۀ ساحلی خلیج بین تگزاس و لویئیزیانا زیر چند متر آب قرار گرفت.

• بالاخره طوفان «ایکه» با سامانۀ کم فشار دیگری در بالای سطح زمین ادغام شد و بادهائی با نیروی زیاد و بارانهای سیل آسا در منطقۀ مرکزی غرب (نخست در اوهایو، کنتاکی و ایندیانا) و حتی در ساحل شرقی ایالات متحدۀ آمریکا و همچنین در کانادا ایجاد کرد.

تورستن جورک، عضو هیأت مدیره مونیخ ری اظهار داشت: «طوفان «ایکه» به وضوح اهمیت تحقیقات دقیق در مورد تعیین ظرفیت خسارت ریسک را آشکار ساخت. این واقعیتی است که ما را قادر میسازد نگرانیهای شدید ناشی از ریسکهای جدید و مداوم پیش رو را به گونه ¬ای مدیریت پذیر بررسی کنیم و مرزهای بیمه پذیری را جابجا کنیم. ما بر اصرار خود بر بهای متناسب با ریسکهای پذیرفته شده ادامه خواهیم داد و به خصوص از آنجائی که تغییرات آب و هوائی و توان تسویۀ زیانهای مرتبط با بلایای طبیعی ناشی از آب و هوا را افزایش خواهد داد.»

فصل طوفان ۲۰۰۸، با شانزده خیزش طوفان استوائی بالای میانگین بلند مدت ۳/۱۰ (۱۹۵۰-۲۰۰۷) ارزیابی مونیخ ری را تأئید میکند که مرحلۀ گرم فعلی احتمالاً منتهی به خسارت بیشتری خواهد شد. با وجود این، طوفان «ایکه» برای صنعت بیمه آشکار ساخت که تخمین های برآورد شدۀ زیان در پیامد آنی وقایع انفرادی بغرنج به طور اخص با عدم اطمینان نگران کننده است. زیانهای تجمعی ناشی از طوفان «ایکه» نسبت به تخمینهای اولیه که از طریق نمونه سازی مؤسسات بازرگانی و صنعت به دست آمده بود، افزایش یافت. از آنجائی که نخستین تخمینهای شرکتهای بیمه بسیار کم بود، خسارت نهائی مونیخ ری نسبت به آنچه که در اصل پیش بینی کرده بود بسیار بالاتر بود.

مونیخ ری انتظار تحمل خسارت تقریبی برابر با ۶۸۰ میلیون دلار را بعد از واگذاری مجدد دارد. این بار خسارت در اعداد اولیه منتشره در شانزدهم بهمن سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به حساب آورده شده است. همچنین موضوع جدید بلایای طبیعی زمینی نگاه جزئی تری به زیان بالقوۀ قابل ملاحظه ای از آسیبهای زمستان در چین و تجزیه و تحلیل های مربوط به زمین لرزۀ شدید که استان سی چوان چین را در ماه اردیبهشت ۱۳۸۷ تکان داد، به خود اختصاص داده است.

بر اساس پژوهشهای مربوط به ریسکهای زمینی مونیخ ری، صنعت بیمه باید زمین لرزه سی چوان را به عنوان علامت خطر تفسیر کند. این بلای طبیعی نشان میدهد که خطر زمین لرزه در مقایسه با طوفان دریائی و تندباد نباید ندیده گرفته شود.

● ارقام خسارت ۲۰۰۸

بر اساس ارقام تعدیل شده برای تورم، سال ۲۰۰۸ سومین سال گران بر اساس زیانهای بیمه ای و اقتصادی بود. کل زیان بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار بود. این ارقام در ردیف ارقام خسارت مربوط به سالهای ۲۰۰۵ و ۱۹۹۵ _ سال زمین لرزۀ کوبه در ژاپن _ بود. پر هزینه ترین بلای طبیعی سال گذشته در بعد اقتصاد کلان زمین لرزه سی چوان بود که خسارت مسقیمی معادل حداقل ۸۵ میلیارد دلار در بر داشت. زیان های بلایای طبیعی بیمه شده بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار شد.

بررسی انجام شده توسط مونیخ ری از این خسارتها در وب گاه مونیخ ری در قالب مجله در دسترس است. دسترسی آزاد از آخرین تجزیه و تحلیل ها و آمارهای پایگاه دادۀ «نت کت سرویس» مونیخ ری نیز در این وبگاه دسترس است.

بهمن کبیری پرویزی