مدیر‌كل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد از سرمایه‌گذاری در ساخت سلاح تاكید كرد كه ارزش‌های انسانی و اخلاقی در دنیا از دست رفته‌اند.

به نقل از آژانس افه اسپانیا، مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی كه برای سفری دوره ای به آمریكای لاتین رفته است در جریان دیدار خود از اكوادور با اشاره به این مطلب گفت: نسل كشی در دنیایی كه متمدن دانسته می شود ادامه دارد و در ساخت سلاح ده بار بیش از حل معضلات اجتماعی سرمایه گذاری می شود.

البرادعی در ملاقات با لنین مورنو معاون رئیس جمهور اكوادور ضمن انتقاد از توسعه سلاح های كشتار جمعی تاكید كرد كه ارزش های انسانی و اخلاقی در دنیا از دست رفته اند.

به گفته مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی جنگ ها، بحران جهانی و توسعه سلاح ها نوعی نسل كشی است كه در دنیای متمدن ادامه دارد.

البرادعی افزود: در ده سال اخیر تنها در كنگو ۱۰ میلیون نفر جان خود را از دست داده اند اما روزنامه ها تقریبا هیچ چیز حتی یك پارگراف درباره این موضوع ننوشتند.

مدیر كل آژانس بین المللی انرژی اتمی به علاوه اظهار داشت: این اخلاقی نیست كه یك سوم جمعیت جهان با درآمدی كمتر از دو دلار در روز زندگی كند و هزینه های نظامی هر روز افزایش یابند.

البرادعی در عین حال از قرار داشتن قدرت هسته ای در دستان ابر قدرت های صاحب امتیاز انتقاد كرد.