محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران برای تماشای دیدار پایانی جام جهانی كشتی آزاد، به طور سرزده وارد سالن آزادی شد و در میان حلقه استقبال علاقه مندان به كشتی محاصره شد.

رییس جمهور مردمی ایران با چهره ای گشاده و لبخندی بر لب به ابراز احساسات خیل عظیم جمعیت پاسخ داد. محمد علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی نیز در كنار رییس جمهور در سالن حضور پیدا كرد.

این درحالی است كه رییس جمهور بدون اعلام قبلی برای تماشای فینال جام جهانی كشتی به سالن آزادی رفت.