رومن آمویان، قهرمان وزن ۵۵ كیلوگرم جام یادگار امام (ره) گفت: «سوریان» پروفسور ۵۵ كیلویی های كشتی فرنگی جهان است.

نفر سوم كشتی فرنگی المپیك پكن از ارمنستان پس از قهرمانی در جام یادگار امام(ره) اظهار داشت: كشتی ایران را دوست دارم و به همین خاطر به تورنمنت فرانسه نرفتم تا در این جام شركت كنم. برای سومین بار است كه به ایران می آیم و دوبار قهرمان جام یادگار امام شده ام. وی در رابطه با حمید سوریان دارنده ۳ مدال طلای وزن ۵۵ كیلوگرم كشتی فرنگی جهان گفت: سوریان از دوستان من است و به او خیلی احترام می گذارم. وی پروفسور ۵۵ كیلویی های جهان است و متاسفم نتوانست در المپیك موفق شود. فكر كنم دلیل شكست او خستگی بدنی بود كه البته بخش كوچكی هم به داوری مربوط می شود. دارنده مدالهای طلا و نقره اروپا در رابطه با سطح جام یادگار گفت: این رقابتها سطح خوبی داشت. برای اولین بار با قوانین جدید كشتی گرفتم و چون ۳۰ ثانیه به زمان مسابقه در حالت سرپا اضافه شده فرصت بیشتری برای اجرای فن وجود دارد. البته هنوز نفهمیده ام داوران برای چه می گویند در خاك بنشین و برای چه می گویند بلند شو. در این خصوص فكر كنم قوانین باز هم تغییراتی داشته باشد.