رئیس هیات كشتی استان مازندران گفت: با مشكلات مالی زیادی مواجه هستیم و نمی‌توانیم تعهدات ایجاد شده را پاسخگو باشیم.

اصغر ثمربخش در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: بدهی های زیادی از سال گذشته تاكنون داریم كه متاسفانه برای پاسخگویی به تعهدات ایجاد شده،‌ پولی در اختیار نداریم. هیات كشتی هم اكنون با مشكلات مالی عدیده ای مواجه است.

وی تصریح كرد: میزان تعهدات ما نسبت به كشتی گیران، مربیان و هزینه سالن ها و... نزدیك به ۵۰ میلیون تومان است. دیگر حتی نمی توانیم به كمك مردم و مسئولان استانی فكر كنیم چون تاكنون مبالغ زیادی را از آنها گرفته ایم.

ثمربخش با جدی خواندن مشكلات مالی كشتی مازندران گفت: گرچه در مجمع استانی مبلغ نسبتا خوبی به عنوان بودجه كشتی مازندران تصویب شد؛ اما از تصویب تا عملی شدن دریافت پول ها فاصله زیادی وجود دارد. البته نمی گویم یزدانی خرم نمی‌خواهد پولی در اختیار ما قرار دهد چراكه فدراسیون نیز با مشكل روبروست.

رئیس هیات كشتی مازندران با انتقاد از بودجه فوتبال تاكید كرد: در حالی كه هر چند وقت یك بار خبر تزریق بودجه میلیاردی به تیم های لیگ فوتبال شنیده می شود كشتی كه همیشه در ورزش ایران افتخار آفرین بوده، سهم زیادی از این كمك ها ندارد.