معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: ۱۲ شهر كشور در بحران ویژه آب قرار دارند كه بناست در قالب طرح ویژه‌ای تا سال آینده مشكلشان برطرف شود.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با فارس افزود: در اغلب شهرها و استان‌های كشور مشكل كم‌آبی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به دلیل خشكسالی رخ داده در سال‌های گذشته، منابع آبی خشك شده و به دلیل جمعیت كم، از قبل پیش‌بینی‌های كمتری درخصوص تامین آب و آبرسانی شده است.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۱۲ شهر كشور در بحران ویژه آب قرار دارند، یعنی این شهرها با مشكل كیفیت آب و كمیت آب مواجه هستند. نامجو افزود: مشكل این شهرها به دلیل خشكسالی‌های به وجود آمده در سال‌های گذشته بوده است، اما سعی بر این است كه در قالب یك طرح ویژه این مشكل تا سال آینده برطرف شود.