ایزد سیف اله پور به جای مصطفی دارابی، ریاست هیات كشتی شهرستان كرمانشاه را به عهده گرفت.

استعفای چندباره مصطفی دارابی، در روزهای گذشته مورد قبول هاشم درویشی رئیس هیات كشتی این استان قرار گرفت و ایزد سیف اله پور مسئولیت وی را به عهده گرفت.

همچنین به دلیل مشكلات جسمی و بیماری كیومرث تیرانداز، رئیس هیات استان كرمانشاه، نادر نجفی را به عنوان سرپرست دبیری هیات انتخاب كرد.

وی هنوز برای صدور حكم از مجمع كشتی استان رای اعتماد نگرفته است.

این در حالی است كه هیات كشتی كرمانشان از محمدحسن محبی دعوت كرده سرمربیگری تیم كشتی آزاد این استان را به عهده بگیرد.

محبی سرمربی تیم ملی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۰۲ تهران، هم اكنون به عنوان مربی هیات در خانه كشتی این استان تمرین می دهد.