قهرمان كشتی آزاد جوانان جهان گفت: همه می دانند كه مراد محمدی برای شركت در مسابقات جهانی دانمارك انتخاب شده است.

مسعود اسماعیل پور اظهار داشت: مراد محمدی یكی از دوستان نزدیك من است كه همیشه برایش احترام قائل بوده و هستم؛ اما بدون تعارف باید بگویم كه او ملی پوش ۶۰ كیلو در دانمارك است و من با این شرایط فكر می كنم به درسم برسم و در اردو حاضر نشوم.

وی تصریح كرد: بعد از این كه از مسابقات جهانی جوانان بازگشتم، پنج هفته در لیگ كشتی گرفتم. به تورنمنت اوكراین رفتم و همان جا دچار سرماخوردگی حاد شدم؛ اما با این وجود ملی پوش جام جهانی بودم و در جام تختی هم روی تشك رفتم. به خاطر وزن كم كردن، مصدوم شدم؛ ولی در مسابقات آسیایی هم نماینده ایران بودم. بدون این كه بعد از چند ماه حضور مداوم در مسابقات،‌ استراحتی داشته و بدنم بازسازی شود، در انتخابی تیم ملی شركت كردم.

قهرمان جوانان جهان افزود: در شرایطی این همه كشتی گرفتم كه هیچ یك از حریفانم چنین میدان هایی را پشت سر نگذاشته بودند. فكر می كنم در شرایطی نابرابر به مصاف حریفان رفتم. در پایان مبارزه های صبح انتخابی، نمی خواستم دیگر به كشتی ها ادامه دهم؛ اما با اصرار پدرم برای احترام به كادر فنی، روی تشك رفتم.

مسعود اسماعیل پور خاطر نشان ساخت: قصد اهانت به كسی را ندارم؛ اما این رسمش نبود. سال اولی بود كه از جوانان به رده سنی بزرگسالان آمده بودم و این همه مبارزه كردم. البته این را هم بگویم كه نمی توانم منكر نقش كادر فنی تیم ملی در رسیدن به جایگاه فعلی ام بشوم. آنها خیلی به من كمك كردند و هرگاه به من نیاز داشته باشند، در اختیار تیم ملی خواهم بود.