۳۸ كشتی گیر به اردوی تیم ملی كشتی آزاد دعوت شدند. پس از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی كشتی آزاد، اردوی تیم ملی طی روزهای ۳ لغایت ۲۵ تیرماه در خانه كشتی تهران تشكیل خواهد شد. دعوت از مراد محمدی در وزن ۶۰ كیلوگرم و عباس دباغی در ۵۵ كیلوگرم و همچنین عدم حضور تقی داداشی نفر دوم مسابقات انتخابی و سعید داداش پور كه دوران مصدومیت را سپری می كند، نكات حائز اهمیت لیست اعلام شده است. اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح ذیل است:

•۵۵ كیلوگرم: حسن رحیمی، مهرداد حدادی، حسین مصطفی زاده و فرزان بهرامی (تهران) و عباس دباغی و یاسر خالپور (مازندران)

•۶۰ كیلوگرم: سید مراد محمدی، سعید احمدی، مسعود اسماعیل پور و مهران نصیری (مازندران)، مصطفی آقاجانی (تهران) و احمدعلی خورسند (گیلان)

•۶۶ كیلوگرم: مهدی تقوی و مرتضی گودرزی(مازندران)، نصراله فدایی(مركزی)، سعید صالحی (كردستان) و محسن آقاجانی (تهران)

•۷۴ كیلوگرم: صادق گودرزی و میثم مصطفی جوكار (همدان)، ایمان محمدیان (مازندران)، سعید ریاحی (تهران) و حسام مقدم (تهران)

•۸۴ كیلوگرم: احسان لشگری(قزوین)، جمال میرزایی(همدان)، علیرضا گودرزی(تهران) و علی اصغر بذری (مازندران)

•۹۶ كیلوگرم: سعید ابراهیمی(همدان)، جعفر دلیری(كرمانشاه)، علیرضا رباط مرادی (تهران)، یاسر قربانی (مازندران) و هومن شیدا (خراسان رضوی)

•۱۲۰ كیلوگرم: فردین معصومی(گیلان)، حمید سیفی(همدان)، پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، یاسر نورزایی و محسن یزدیان (تهران)، احمد رسولی (گلستان) و امیر قاسمی منجزی (خوزستان) غلامرضا محمدی(سرمربی)، محسن كاوه(تهران)، ابراهیم مهربان(گیلان)، اسماعیل دنگسركی (مازندران) وعسگر موسوی (آنالیزور)