ایران در مقابل تامین هزینه ساخت یك خط آهن ۴۷۰ كیلومتری كه این كشور را به ارمنستان متصل می كند، ۲۵۰ میلیون دلار برق از ایروان وارد می كند.

به نقل از نشریه اقتصادی مید،‌ ایران در عوض تامین هزینه ساخت خط آهنی كه از این كشور به ارمنستان كشیده خواهد شد از این كشور برق وارد خواهد كرد.

خط لوله ایران ارمنستان ۴۷۰ كیلومتر طول خواهد داشت و هزینه ساخت آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران حجم بیشتر هزینه ساخت پروژه مذكور را تامین می كند و در تلاش است تا منابع لازم در این زمینه را از بانك جهانی و بانك توسعه آسیا تامین كند.

دولت ارمنستان موافقت كرده است در برابر سهم خود برای تامین منابع مالی این پروژه به ایران برق صادر كند. بر اساس توافق طرفین ایران قرار است تا سقف ۲۵۰ میلیون دلار از ارمنستان برق دریافت كند.

پروژه مذكور قرار است در سال ۲۰۱۴ تكمیل شود. این خط آهن شهر سوان در شمال ارمنستان را به مرز ایران متصل می كند و از طریق یك خط ۶۰ كیلومتری به خط آهن سراسری ایران وصل می شود.

ایران طی سال های اخیر و با هدف توسعه مبادلات تجاری پروژه های مشابهی را با سایر همسایگان خود تعریف كرده است.