دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان فرنگی از روز ۳۰ خرداد ماه در خانه كشتی آغاز خواهد شد.

جوانان آزاد و فرنگی ایران باید اواسط تیر ماه در مسابقات آسیایی ۲۰۰۹ مانیل فیلیپین شركت كنند.

شاگردان فرهاد اسماعیل نژاد كه چند روزی استراحت می كردند مجددا تمرین خود را از روز ۳۰ خرداد ماه در خانه كشتی آغاز خواهند كرد.

این اردو تا روز اعزام جوانان به فیلیپین ادامه خواهد داشت.

با وجودی كه از چند روز پیش تركیب جوانان شركت كننده در مسابقات آسیایی مشخص شده؛ اما مصدومیت سعید عبدولی و احسان اخلاقی باعث شده احتمال ایجاد تغییر در تیم ملی فرنگی وجود داشته باشد.

این جابجایی تا روز اول تیر ماه مشخص خواهد شد.