نادر دست نشان در هر تیمی كه كار كرده مؤفق بوده اما یك سال بیشتر در هیچ تیمی دوام نیاورده به همین دلیل نساجی مازندران را انتخاب كرده تا در صورت موفقیت، ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد.

• اوضاع نساجی راضی كننده هست؟

- خوب است و بچه ها تمرین می كنند. یك سری بازیكن تستی و یك سری هم بچه های فصل قبل سر تمرین هستند و امیدواریم كه بتوانیم شرایط را مهیا كنیم.

• به آینده این تیم امیدوار هستید؟

- همه آدم هایی كه زنده اند، امیدوار هستند. الان نمی توانم به این سؤال جواب بدهم. وقتی تیم بسته شد، در این رابطه صحبت می كنیم.

• مسئولان نساجی همكاری لازم را با شما دارند؟

- بله، فعلاً همه گونه همكاری هست. تمام تماشاگران قدیمی نساجی هم آمده اند و بازیكنان خوبی هم آمده اند. در صورت امكان قصد داریم بازیكن بومی جذب كنیم.

• هدف شما در نساجی چیست؟

- طبیعی است كه هدفم موفق شدن با نساجی است اما باید ببینیم چقدر می توانیم به موفقیت برسیم.

• فكر می كنید با نساجی هم به لیگ برتر صعود می كنید؟

- نساجی چه به لیگ برتر بیاید، چه نیاید، جای نساجی در لیگ برتر خالی است. اگر منطقی فكر كنیم، نساجی لیاقت حضور در لیگ برتر را دارد و فقط مشكل مالی داشته كه با حمایت آقای پرهام برطرف شده است. نساجی با ۲۰-۲۵ هزار تماشاگر در هر بازی پتانسیل بالایی دارد. در حال حاضر ۶۰ بازیكن مازندرانی در لیگ برتر بازی می كنند كه نشان از پتانسیل بالای فوتبال مازندران دارد.

• شما بدون مشكل از استیل آذین جدا شدید؟

- بله، خودم خواستم كه از این تیم جدا شوم. شاید دل هیأت مدیره جدید هم می خواست كه من جدا شوم به همین دلیل به آنها فرصت دادم كه مربی دلخواهشان را خودشان انتخاب كنند كه البته مربی آنها انتخاب شده بود. چون نمی توانستم خواسته مالك باشگاه را حضور در جمع ۴ تیم بالای جدول بود را برآورده كنم، از این تیم جدا شدم.

• چرا شما در هر تیمی كه می روید موفق هستید اما بیشتر از یك سال در هیچ تیمی نمی مانید؟

- این سؤال من از آقایان است. اول فصل قبل هم آقای مهریزی گفت كاری می كنم كه قراردادت یك ساله نباشد كه در سال بعد جای دیگری بروی اما دوستان دیگری آمدند كه تصمیم آنها برتری پیدا كرد. مهریزی همین چند روز قبل هم مصاحبه كرده و گفته كه نظرش روی من برای فصل جدید بوده است. من دلیل خاصی برای حضور یك ساله ام در تیم ها نمی بینم. یك جا اخراجم می كنند، یك جا خودم نمی مانم، یك جا بودجه كم است و یك جا هم توقع بالاست. نساجی را به همین دلیل انتخاب كردم تا در صورت صعود به لیگ برتر، ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشم تا كارم را در این تیم ادامه دهم.