در حالی که پرویز فتاح وزیر نیرو بارها اعلام کرد در تابستان آب و برق مشترکین قطع نمی شود، گزارش ها در چند روز گذشته حاکی از آن است که آب برخی از مشترکین تهران بیش از چهار ساعت قطع بوده و برخی دیگر از تهرانی ها با قطع پراکنده برق مواجه شدند.

قطع آب که شامل مناطق رسالت و مطهری می شود، مشکلاتی را برای ساکنان این مناطق به وجود آورده و قطع برق با گرمای بالای ۴۰ درجه تهران زندگی را برای برخی از ساکنان غیرقابل تحمل ساخته است. براساس این گزارش پرویز فتاح که در ماه های پایانی سال ۸۷ به خطر جدی کمبود آب در کشور اشاره کرد و حتی به مشترکین تهرانی هشدار داد در مصرف آب صرفه جویی کنند، در ماه های ابتدایی سال ۸۸ و با ریزش فراوان باران در کشور و به خصوص تهران به شهروندان با قطعیت اعلام کرد آب قطع نمی شود. او اگرچه اعلام کرد مشترکین باید در مصرف صرفه جویی کنند اما هیچ گاه نگفت ممکن است برخی از شهروندان تهران با قطع بیش از چهار ساعته آب در چند روز متوالی و در گرمای شدید مواجه شوند.