قهرمان كشتی فرنگی آسیا گفت: كیست كمرم را به موقع عمل كردم و به همین دلیل، حضور در مسابقات جهانی دانمارك را از دست نخواهم داد.

طالب نعمت پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: می توانستم ۱۵ روز دیگر كیست كمرم را جراحی كنم؛ اما به همان شكل، بازگشتم به كشتی دیرتر می شد و حضور در جهانی دانمارك را از دست می دادم. به همین دلیل سریع اقدام به این كار كردم و با این وضعیت فكر می كنم به رقابت های جهانی می رسم.

وی افزود: درد كمر، برایم مشكل ساز شده بود و نمی توانستم خوب تمرین كنم.

این فرنگی كار كه در اردوی تیم ملی حضور داشت، خاطر نشان ساخت: باید ۲ هفته به طور كامل به استراحت بپردازم و نمی توانم در جام آزوماش اوكراین كشتی بگیرم. احتمالا كادر فنی تیم ملی مرا در جام پیتلانسكی لهستان محك خواهد زد.