تلاش فدراسیون كشتی برای برطرف كردن مشكل خروجی پرویز هادی و اعزام وی به تورنمنت آذربایجان ادامه دارد.

تیم منتخب كشتی آزاد ایران برای شركت در تورنمنت بین الملی حیدرعلی یف ظهر روز جمعه هفته جاری تهران را به مقصد باكو ترك خواهد كرد.

۱۱ كشتی گیر برای شركت در این رقابت ها انتخاب شده اند كه اعزام پرویز هادی به آذربایجان، به دلیل مشكل خروجی همچنان در ابهام قرار دارد.

تلاش فدراسیون برای حل این مشكل همچنان ادامه دارد.

كشتی گیرانی كه در جام جایزه بزرگ باكو شركت نمی كنند امروز تمرین ایستگاهی و نفرات اعزامی نیز مرور فن را در برنامه خود دارند.

نفراتی كه تیم منتخب كشتی آزاد را در سفر به آذربایجان همراهی نمی كنند ظهر روز پنج شنبه راهی منازل شان خواهند شد و تا روز سه شنبه هفته آینده به استراحت خواهند پرداخت.