معاون خدمات مشتركان و بازار برق شركت توزیع برق تهران بزرگ، گفت: به‌رغم افزایش ۳ درصدی مشتركان برق نسبت به سال گذشته، مصرف برق ۵/۲ درصد كاهش داشته كه این رقم در حقیقت نشانگر ۵/۵ درصد كاهش مصرف در سرانه برق مشتركان است.

امیر یاقوتی در گفتگو با مهر، گفت: براساس آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از مقدار انرژی تحویل شده به شبكه برق در حوزه تهران تا ۶ تیر امسال، مشاهده می‌شود كه مصرف برق از ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۲ درصد كاهش داشته است.معاون خدمات مشتركان و بازار برق شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، افزود: دلیل كاهش ۵/۲ درصدی مصرف برق در تهران بزرگ را دو عامل توزیع و استفاده گسترده از لامپ‌های كم مصرف و نیز تغییرات درجه حرارت نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌توان مطرح كرد.