معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب با بیان این‌كه دشت‌های ممنوعه به‌خاطر اضافه برداشت‌ها در معرض تهدید هستند، گفت: برداشت غیرمجاز و بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی موجب شده تا سالانه ۳ تا ۵ متر از ارتفاع آب‌های زیرزمینی كشور كاسته ‌شود.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با فارس اظهار كرد: بیش از یكهزار دشت‌ ممنوعه در كشور وجود دارد كه به‌خاطر اضافه برداشت‌ها در معرض تهدید قرار گرفته‌‌اند به‌طوری‌كه ارتفاع آب در این دشت‌ها سالانه ۳ تا ۵ متر كاهش داشته است.

وی با تاكید بر این‌كه وجود چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجازی آفت دشت‌های كشور هستند، افزود: مصرف سالانه آب در كشور ۵۴ میلیارد مترمكعب تخمین زده می‌شود كه ۱۶ میلیارد مترمكعب از آب‌های سطحی و بقیه از سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود. وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۱۲ شهر كشور در بحران ویژه آب قرار دارند، یعنی این شهرها با مشكل كیفیت و كمیت آب مواجه هستند.

وی افزود: مشكل این شهرها به دلیل خشكسالی‌های به وجود آمده در سال‌های گذشته بوده، اما سعی بر این است كه در قالب یك طرح ویژه این مشكل تا سال آینده برطرف شود.