وزیر نیرو از احتمال جیره بندی آب برای کلانشهرها در تابستان ۸۸ خبر داد.

پرویز فتاح در حاشیه گردهمایی حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین گفت؛ چنانچه وضعیتی که تاکنون و از ابتدای سال آبی ۸۸-۸۷ بر کشور حاکم شده است، ادامه یابد این احتمال وجود دارد که جیره بندی آب برای کلانشهرها صورت گیرد.

وزیر نیرو افزود؛ سال گذشته ما با اطمینان از منابع آب موجود و سطح آنها با اعتماد کامل اعلام کردیم جیره بندی آب را برای کلانشهرها در تابستان ۸۷ نداریم و خوشبختانه این امر نیز اتفاق افتاد. وی در عین حال تصریح کرد؛ اما هم اکنون در موضوع آب کاملاً نگرانیم و احتمال زیادی وجود دارد که جیره بندی آب را در کلانشهرها صورت دهیم، البته این امر قطعی نیست و ممکن است بارندگی های آتی شرایط ما را تغییر دهد ولی اگر این منطق و روال بر بارندگی های کشور حاکم باشد، برای ما مشکل زا خواهد بود.وی ادامه داد؛ هم اکنون جیره بندی آب را اعمال نمی کنیم و تا فروردین و شاید بهار آینده بتوان از منابع موجود استفاده کرد ولی اگر بارش ها بهینه شود جیره بندی صورت نمی گیرد.