تیم كشتی فرنگی ایران با كسب ۲ مدال طلا، یك نقره و ۲ برنز نایب قهرمان جام وهبی امره شد. در رقابتهای ۳ وزن دوم جام وهبی امره تركیه، در وزن ۶۰ كیلوگرم علی اشكانی و حمید باوفا، در ۷۴ كیلوگرم فرشاد علیزاده و مهرزاد زارع و در ۹۶ كیلوگرم محمد قربانی از دور رقابتها حذف شدند. همچنین در روز نخست رقابتها ایران توسط سعید عبدولی در ۶۰كیلوگرم و حبیب الله اخلاقی در ۸۴ كیلوگرم صاحب ۲ مدال طلا شده بود، قاسم رضایی در ۱۲۰ كیلوگرم نقره گرفت و باقر توكلیان در ۵۵ كیلوگرم به همراه محسن بشین جی در ۱۲۰ كیلوگرم سوم شدند تا ایران با ۴۷ امتیاز پس از تركیه ۶۶ امتیازی نایب قهرمان شود و بلاروس هم با ۳۷ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. رده بندی كامل جام وهبی امره تركیه به قرار زیر است:

•۵۵ كیلوگرم: هامت رستم(تركیه)، سام هیزوینكل(آمریكا)، باقر توكلیان(ایران) و گئورگی گونتادزه(گرجستان)

•۶۰ كیلوگرم: رحمان بیلیجی(تركیه)، یربول كالابایف(قزاقستان)، ساكت جلیل اف(آذربایجان) و شیپال سزای(تركیه)

•۶۶ كیلوگرم: سعید عبدولی(ایران)، رفیق عیوض اوغلو(تركیه)، دارخان بای احمداف(قزاقستان) و نوربخیت چنگیزبایف(قزاقستان)

•۷۴ كیلوگرم: سلجوق جبی(تركیه)، شرف تفنگ(تركیه)، رمضان شاهین(تركیه) و آله میخایلوویچ(بلاروس)

•۸۴ كیلوگرم: حبیب الله اخلاقی(ایران)،آندری بارانوفسكی(بلاروس)، احمد ییلدیریم(تركیه) و سادین باكر(تركیه)

•۹۶ كیلوگرم: تیمافی ژنچنكا(بلاروس)، ایلدم جنگ(تركیه)، كاظم مهمت(آلمان) و رائول جانسون

•۱۲۰ كیلوگرم: رضا كایالپ(تركیه)، قاسم رضایی(ایران)، یوسپ چوگوشویلی(بلاروس) و محسن بشین جی(ایران)