مدیرامور آبفای میبد با اعلام این خبر اظهار داشت : تخمین زده میشود این پروژه تا پایان امسال به اتمام برسد

سید محمد رضا موسوی افزود: مسیر این لوله گذاری از بلوار خرمشهر عبور نموده و با طی مسیر انتهایی خود از دانشگاه آزاد میبد به سوی مخزن رکن آباد هدایت میشود.

شایان ذكر است که در ۶ ماهه ی اول سال ۸۷ به میزان ۱۱۷۸ متر لوله گذاری در این شهرستان انجام شده و مخزن ذخیره ی آبی به حجم ۱۰،۰۰۰ متر مکعب با پیشرفت ۱۰۰ درصدی در این شهرستان احداث گردیده است.

سید محمد علی علوی