در صورت موافقت فدراسیون كشتی، تیم كشتی فرنگی جوانان در ماه جاری اردویی ۱۰ روزه را برگزار خواهد كرد.

مسابقات انتخابی تیم ملی كشتی فرنگی جوانان در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در آبادان برگزار شد كه پنج كشتی گیر از خوزستان و فرنگی كارانی از مازندران، فارس و قم رده های برتر را به خود اختصاص دادند.

در شرایطی كه فرهاد اسماعیل نژاد قصد داشت اولین اردوی آماده سازی تیمش را پس از جام یادگار امام (ره) برپا كند، وی از فدراسیون كشتی خواسته كه زمینه تشكیل اردویی ۱۰ روزه را در ماه جاری فراهم كند.

وی دلیل این كار را نیز ترافیك كشتی گیران خوب و آینده دار در مسابقات انتخابی تیم ملی اعلام كرده است.

اسماعیل نژاد در نظر دارد در این اردو،‌ به غربال نفرات بپردازد تا اردوی بعد از جام یادگار با تعداد كمتر و با حضور آماده ترین ها برگزار شود.

در صورت عدم موافقت فدراسیون كشتی با پیشنهاد اسماعیل نژاد، همچنان اردوی جوانان دهه سوم اسفند ماه سال جاری در اصفهان تشكیل خواهد شد.