محسن بشین جی در جام بین المللی وهبی امره تركیه، حریفی از گرجستان را ضربه فنی كرد.

این تورنمنت بین المللی از صبح امروز در استانبول تركیه آغاز شد.

باقر توكلیان در وزن ۵۵ كیلو ابتدا هفت بر صفر حریفی از تركیه را شكست داد، او در دور دوم نیز پنج بر سه كشتی گیری از تیم میزبان را مغلوب كرد؛ اما در دور سوم مقابل حریف تركیه‌ای با ضربه فنی شكست خورد.

سعید عبدولی در ۶۶ كیلو پس از یك دور استراحت، ۲ كشتی گیر از تركیه را با شكست مواجه ساخت.

حبیب‌ا... اخلاقی در ۸۴ كیلو ابتدا شكست را به كشتی گیر ترك تحمیل كرد.

او در دور دوم حریف مولداوی را از پیش رو برداشت و در دور سوم بار دیگر برابر یك كشتی گیر ترك به پیروزی رسید.

قاسم رضایی كه اولین حضورش در یك میدان تداركاتی را بعد از تصمیم برای تغییر وزن تجربه می كند بعد از استراحت در دور اول،‌ كشتی‌گیر قزاقستانی را چهار بر یك شكست داد و در دور سوم نیز چهار بر صفر حریف دیگری قزاقستان را شكست داد.

محسن بشینجی نیز در همین وزن ابتدا كشتی‌گیر ترك را شكست داد.

او در دور دوم حریف گرجستانی خود را ضربه فنی كرد و در دور سوم حریف تركش را مغلوب كرد.