فرنگی کاران کشورمان تا دور سوم رقابتهای کشتی فرنگی جام "وهبی امره" ترکیه،نتایج قابل قبولی را کسب کرده اند.

در پایان دور سوم از روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی جام وهبی امره تركیه فرنگی کاران کشورمان به پیروزی های متوالی در اوزان اول،سوم،پنجم و هفتم دست یافتند.

در وزن ۵۵ كیلوگرم باقر توكلیان در دیدار اول با نتیجه ۷ بر صفر حریفی از تركیه را شكست داد، در دور دوم نیز ۵ بر ۳ حریف ترك را مغلوب كرد ولی در دور سوم مقابل حریف تركیه‌ای با ضربه فنی شكست خورد. در وزن ۶۶ كیلوگرم: سعید عبدولی پس از استراحت در دور اول در دور دوم و سوم به ترتیب ۷ بر ۱ و ۵ بر ۳ حریفانی از كشور تركیه را شكست داد.

براساس این گزارش: در وزن ۸۴ كیلوگرم حبیب‌اله اخلاقی در مبارزه اول خود ۵ بر صفر حریفی از تركیه را شكست داد، در دور دوم ۸ بر ۲ مقابل كشتی‌گیری از مولداوی پیروز شد و در دور سوم نیز ۵ بر ۱ كشتی‌گیر ترك را شكست داد. در وزن ۱۲۰ كیلوگرم قاسم رضایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم كشتی‌گیر قزاقستانی را ۴ بر ۱ شكست داد و در دور سوم نیز ۴ بر صفر حریف دیگری قزاقستان را شكست داد. و محسن بشینجی نیز در همین وزن در دور اول ۴ بر ۲ كشتی‌گیر ترك را شكست داد، در دور دوم حریف گرجستانی خود را ضربه فنی كرد و در دور سوم ۴ بر ۴ حریف ترك را مغلوب ساخت.