با اوج گرفتن اختلافات در كشتی نوشهر،‌ كاظم تكتاز هفته گذشته توسط عده ای ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

از مدت ها قبل اختلافاتی در كشتی نوشهر وجود داشت كه حتی اداره كل تربیت بدنی استان مازندران نیز برای برطرف ساختن آنها وارد عمل شد.

در همین راستا روز یك شنبه هفته گذشته، اصغر ثمربخش و سلمان قادری رئیس و نایب رئیس هیات كشتی مازندران به همراه كوچكی بازرس و روحانی معاون اداری و مالی اداره كل تربیت بدنی استان در نوشهر حاضر شدند و برای حل اختلافات، جلسه ای با كاظم تكتاز و رئیس تربیت بدنی نوشهر و افراد معترض داشتند.

روز چهارشنبه در پی این اختلافات،‌ رئیس هیات كشتی نوشهر توسط عده ای ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اكنون نیز به مراجع قانونی شكایت كرده است.

ثمربخش در این خصوص به فارس گفت: جلسه ما سه ساعت به طول انجامید و ظاهرا همه چیز به خیر و خوشی به پایان رسید و ما از آنها خواستیم برای حفظ جایگاه كشتی فرنگی نوشهر،‌ همبستگی و وفاق خود را حفظ كنند؛ اما روز چهارشنبه گذشته متوجه شدیم اتفاقات بدی در نوشهر رخ داده است.