مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینكه وضعیت ریزش های جوی حالت نرمال ندارد گفت: میزان بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته ۷ درصد كاهش داشته و آمارها حاكی از كاهش ۲۱ درصدی ذخایر سدهای كشور می دهد.

ستار محمودی اظهار داشت: ریزش های جوی در مقایسه با ۴۰ سال گذشته ۲۳ درصد و نسبت به سال آبی گذشته حدود ۷ درصد كاهش داشته است، بنابراین به نظر می رسد كه خشكسالی امسال نگران كننده تر از سال قبل باشد.

وی افزود:میزان ذخایر مخازن سدهای كشور از ابتدای فصل پاییز تا اواخر دی ماه سال جاری حاكی از این است كه این ذخایر ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مكعب بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۱ درصد كاهش نشان می دهد.

محمودی با اظهار امیدواری بر این كه بارندگی در ماه های آینده و باقی مانده فصل زمستان مناسب باشد: وضعیت ریزش های جوی و روان آب ها حتی در مناطق مرطوب مثل شمال و شمال غرب كشور حالت طبیعی ندارد.

محمودی تاكید كرد: سال آبی ۸۶-۱۳۸۷ كه شهریور ماه به پایان رسید، از خشك ترین سال های كشور در دوره ۵۰ ساله بوده است، به طوری كه میزان بارش های متوسط كشور حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال است كه این موضوع موجب آسیب رسیدن به تالابها و رودخانه ها شده بود.