مدیرعامل شركت آبفای شهری استان زنجان گفت : همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۹ پروژه عمرانی و تامین آب شرب در سطح استان زنجان به بهره برداری می رسد .

آقای مهندس حسینی راد در یك كنفرانس خبری تصریح نمود برای اجرای این پروژه ها ۳۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

وی اظهار داشت : این پروژه ها شامل ایستگاه پمپاژ مخزن دو هزار مترمكعبی امیركبیر و خط انتقال آبرسانی به مناطق شمالی زنجان تامین آب شرب شهر ابهر و خط انتقال آن فاز دوم شبكه و تامین آب شرب از آب شیرین كن شهر ماهنشان مخزن ذخیره آب شرب به حجم یك هزار مترمكعب شهر دندی تامین آب شرب و خط انتقال شهرهای حلب زرین آباد و تامین آب شرب شهر خرمدره است .

وی با اعلام اینكه همزمان با سالگرد پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی عملیات اجرایی ۲۱ پروژه عمرانی و تامین آب شرب در سطح استان زنجان آغاز خواهد شد اظهار داشت : این پروژه شامل ایجاد تاسیسات فاضلاب زرین آباد نصب و راه اندازی تاسیسات آب شیرین كن شهر گرماب احداث و فنس كشی تاسیسات حفاظتی مخازن و منابع تامین آب شهر قیدار تامین آب شرب شهر ابهر و خط انتقال مربوطه تامین آب شرب و خط انتقال مربوطه تامین آب شرب و خط انتقال شهر خرمدره بهسازی و بازسازی شبكه های فرسوده و مدیریت مصرف شهرهای تابعه (در ۱۶ شهر استان زنجان ) است .

بگفته این مقام مسئول برای اجرای این پروژه ها ۵۸ میلیارد و ۴۵۴ میلیون ریال اعتبار نیاز است كه در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها ظرف مدت یكسال تكمیل و به بهره برداری خواهند رسید.

وی به ۵ مصوبه شركت آب و فاضلاب شهری استان زنجان در دور اول سفر هیات مدیره دولت اشاره كرد و افزود : غیر از مصوبه جبران زیان این شركت همه مصوبات دور اول سفر اجرایی شده است .

این مقام مسئول گفت : در حال حاضر یك هزار و ۳۰۰ كیلومتر شبكه آب رسانی در ۱۶ شهر استان زنجان وجود دارد كه براساس مطالعات انجام شده ۴۴ درصد این شبكه فرسوده شده است و برای نوسازی آن به ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است .

وی میزان پرت آب شرب در سطح استان زنجان را ۳۰ درصد اعلام كرد و گفت : با تمهیدات انجام شده این رقم در سال آینده به ۲۸ درصد كاهش خواهد یافت .

وی آب شرب تولیدی استان زنجان را ۶۰ میلیون مترمكعب ذكر كرد و افزود : متاسفانه بدلیل فرسودگی شبكه و استفاده از انشعابات غیرمجاز ۱۸ میلیون مترمكعب از آب شرب تولیدی استان پرت می شود .

آقای مهندس حسینی راد تكمیل آبرسانی به شهر زنجان ایجاد تاسیسات فاضلاب در ۴ شهر استان و ... را از جمله مصوبات دور دوم سفر دولت به استان زنجان اعلام كرد و اظهار داشت : دولت برای اجرای این طرحها بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تعهد ایجاد كرده كه امید است با تخصیص این اعتبارات طرحهای مصوب شده اجرایی شوند.

وی تعداد انشعابات غیرمجاز استان زنجان را ۱۰ هزار انشعاب اعلام نمود و گفت : براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی كسانیكه از انشعاب آب شرب غیرمجاز استفاده كنند با آنها بشدت برخورد خواهد شد.

وی از كسانیكه از انشعابات غیرمجاز استفاده می كنند خواست با مراجعه به شركت آبفای شهری استان زنجان با سهل ترین شرایط ممكن نسبت به دریافت انشعاب مجاز اقدام كنند.