معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق با بیان اینكه برنامه تعمیر ۷ هزار مگاوات نیروگاه تا فروردین ماه به پایان می‌رسد گفت: تاكنون ۷۰ درصد به میزان ۴۹۰۰ مگاوات نیروگاه تعمیر اساسی شده‌اند.

عباس علی آبادی اظهار داشت: وزارت نیرو طبق برنامه ۷ هزار مگاوات از نیروگاه های كشور را در برنامه تعمیرات اساسی خود قرار داده است كه تاكنون نیز ۷۰درصد از این برنامه به میزان ۴۹۰۰ مگاوات تعمیر اساسی شده است.

وی تاكید كرد: طبق برنامه تعمیر نیروگاه‌های كشور تا پایان سال جاری و یا فروردین ماه سال آینده به اتمام می‌رسد و این نیروگاه ها از اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در اختیار شبكه سراسری قرار می‌گیرند.

● ذخیره سازی ۶ هزار مگاوات برق در شبكه

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص میزان ذخیره برق در شبكه‌ سراسری گفت: در حال حاضر وضعیت تولید برق وضعیت مناسبی دارد و در برخی از ایام بیش از ۶ هزار مگاوات ذخیره در شبكه ایجاد می‌شود.

علی آبادی تاكید كرد:امیدواریم مردم همچنان مصرف بهینه برق را در سرلوحه كار خود قرار دهند تا وضعیت شبكه برق روز به روز بهتر شود.