تا پایان هفته هشتم لیگ برتر كشتی آزاد تنها صعود تیم گاز مازندران به مرحله نیمه نهایی قطعی شده است.

در پایان هفته هشتم لیگ برتر كشتی آزاد، تیم گاز مازندران با كسب ۱۴ امتیاز از هشت مسابقه صعودش از گروه B به مرحله نیمه نهایی قطعی است. برای تعیین تیم دوم این گروه، صنایع و معادن همدان برابر راه آهن خراسان قرار می گیرد كه اگر راه آهن تنها در دو كشتی پیروز شود، به نیمه نهایی راه پیدا می كند.

در گروه A، گراد تهران با شكست دادن یكی از دو تیم نفت یا صدرا به عنوان سرگروه به مرحله بعد راه می یابد و دو تیم دیگر هنوز برای صعود در نبرد هستند.

اگر برای راه یابی به نیمه نهایی امتیاز تیمی دو تیم مساوی شود، مسابقه ها رودررو تكلیف صعود كننده را مشخص می كند. جدول رده بندی لیگ برتر كشتی آزاد تا پایان هفته هشتم به ترتیب زیر است:

● گروه A

۱- گراد تهران ۶ مسابقه، ۱۲ امتیاز، ۱۰۵ امتیاز مثبت، ۱۶۸ امتیاز فنی، ۳۲ برد

۲- نفت تهران ۷ مسابقه، ۱۰ امتیاز، ۱۲۵ امتیاز مثبت، ۲۰۷ امتیاز فنی، ۳۶ برد

۳- صدرای زیرآب ۶ مسابقه، ۸ امتیاز، ۸۶ امتیاز مثبت، ۱۴۱ امتیاز فنی، ۲۵ برد

۴- آزادگان بابل ۷ مسابقه، ۲ امتیاز، ۶۲ امتیاز مثبت، ۱۱۶ امتیاز فنی، ۱۱ برد

۵- سیمان دورود ۶ مسابقه، بدون امتیاز، ۴۳ امتیاز مثبت، ۸۰ امتیاز فنی، ۶ برد

گروه B

۱- گاز مازندران ۸ مسابقه، ۱۴ امتیاز، ۱۳۷ امتیاز مثبت، ۲۱۲ امتیاز فنی، ۴۰ برد

۲- راه آهن خراسان ۸ مسابقه، ۱۲ امتیاز، ۱۳۴ امتیاز مثبت، ۲۱۹ امتیاز فنی، ۴۱ برد

۳- صنایع همدان ۸ مسابقه، ۱۰ امتیاز، ۱۱۳ امتیاز مثبت، ۱۵۶ امتیاز فنی، ۳۱ برد

۴- KSB كلاردشت ۸ مسابقه، ۶ امتیاز، ۸۹ امتیاز مثبت، ۱۵۲ امتیاز فنی، ۲۰ برد

۵- نیروی زمینی ۸ مسابقه ، ۴ امتیاز، ۸۳ امتیاز مثبت، ۱۶۵ امتیاز فنی، ۱۹ برد

۶- عسگری محمدیان ۸ مسابقه، ۲ امتیاز، ۸۰ امتیاز مثبت، ۱۴۱ امتیاز فنی، ۱۷ برد