مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران گفت : با توجه به كاهش ریزش های جوی و روان آب ها خشكسالی امسال نگران كننده تر از سال قبل است.

« ستار محمودی » افزود : آمار و ارقام بیانگر این موضوع است كه وضعیت ریزش های جوی و روان آب ها حتی در مناطق مرطوب شمال شمال غربی و غرب كشور نیز حالت طبیعی ندارد.

وی ضمن اشاره به جدیدترین آمار بارندگی كه مربوط به ۲۶ دی ماه است تصریح كرد : میزان بارندگی در مقایسه با درازمدت چهل ساله ۲۳ درصد و نسبت به سال آبی گذشته ۷ درصد كاهش داشته است .

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت : از ابتدای مهر تا ۲۲ دی ماه امسال میزان ذخیره مخازن سدهای كشور ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمكعب بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته ۲۱ درصد كاهش را نشان می دهد .

محمودی تصریح كرد : علیرغم آمارهای اعلام شده جامعه هنوز احساس كمبود آب نكرده و یكی از دلایل آن نیز امیدواری به بارندگی ماه های باقی مانده از زمستان است.