دبیر فدراسیون كشتی در مورد دلیل استعفای مدیر تیم های ملی فرنگی گفت: دلیریان به مسئله ای اعتراض داشته است.

عارف ربطی اظهار داشت: نمی توانم در مورد استعفای دلیریان صحبت كنم و بهتر است دلیل این كار را از خودش بپرسید.

ربطی خاطر نشان ساخت: نمی توان این كار را استعفا دانست چون دلیریان مشكلی دیده و به صورت كتبی اعلام كرده است اگر این مسئله حل نشود،نمی تواند كار كند.

در حالی كه امروز تیم منتخب كشتی فرنگی عازم جام وهبی امره شد، محمد دلیریان این بار تیم را در این تورنمنت همراهی نكرد.

وی از زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم، مدیریت تیم ملی فرنگی را بر عهده داشته و یكی از نفرات اعزامی به بازی های المپیك ۲۰۰۸ بوده است.