كشتی گیر سنگین وزن تیم نفت تهران گفت: شكایت خود از نفتی ها را به رئیس فدراسیون كشتی تقدیم كرده و به رسیدگی مسئله از سوی وی امیدوارم.

محسن رضایی اظهار داشت: قرار بود برای شركت در لیگ برتر با گاز مازندران قرارداد ببندم كه وقتی محمد طلایی خواست برای نفت كشتی بگیرم، حرفش را قبول كردم.

وی ادامه داد: قراردادم در سازمان لیگ ثبت و ۲۵ میلیون تومان به عنوان مبلغ قرارداد تعیین شد. هفته اول برای این تیم كشتی گرفتم تا كار به هفته چهارم رسید و به من اطلاع دادند از قراردادم كم كرده اند.

نفر سوم جام تختی سال ۸۷ تصریح كرد: نمی دانم مسئولان نفت چه خصومتی با من دارند. آنها ۶۰ درصد مبلغ قرارداد همه كشتی گیران تیم را پرداخت كرده اند؛ اما من هنوز هیچ پولی دریافت نكرده ام. مسابقات لیگ رو به اتمام است كه از من خواسته اند قراردادی جدید با ۱۸ میلیون تومان به امضا برسانم كه من از این كار خودداری كرده ام. قرارداد من در چهار نسخه با این تیم در سازمان لیگ به امضا رسیده و دیگر نیازی به قرارداد جدید نیست.

رضایی با اشاره به حضور الكسی شیماروف در تیم نفت، خاطر نشان ساخت: مگر این كشتی گیر روس برای‌ تیم نفت چه كرده، او در لیگ ۲ بار برابر فردین معصومی و دیوید موسل بز شكست خورده است. این در حالی كه من در جام جایزه بزرگ باكو، امسال آیدین پولاتچی را شكست داده ام.

قهرمان مسابقات قهرمانی ایران در سال ۸۵ تاكید كرد: از محل كارم برای حضور در لیگ، ۲ ماه مرخصی بدون حقوق گرفته ام. حتی هزینه ای بابت رفت و آمد نیز دریافت نكرده ام. به من گفته اند اگر پول می خواهم باید قرارداد ۱۸ میلیون تومانی را امضا كنم. شكایت خود را به سازمان لیگ داده ام تا به دست یزدانی خرم برسد و امیدوارم پیگیری كند.